Programma:
1900 m2 verkeerscentrale voor RWS (Rijkswaterstaat)

Locatie:
Stapelovenweg te Helmond

Opdrachtgever:
Campus Sui Moveo te Helmond

Projectarchitect:
Hans Lortye

Interieurarchitect:
SVDK interieurarchitecte(n) te Helmond

Adviseur constructies:
Van der Zanden Bouw-Adviesbureau te Helmond

Adviseur W-installaties:
Huisman en Van Muijen te Eindhoven

Adviseur E-installaties en data:
E-Quest te Helmond

Adviseur Akoestiek:
Peutz BV te Molenhoek

Uitvoering: Bouwbedrijf Van de Ven te Veghel

Opgeleverd:
augustus 2014


Project #: 13.451
01kDSC01384.JPG
02P1090353.JPG
03kP1090345.JPG
04k-451_skpmodel2b.jpg
Verkeerscentrale Zuid-Nederland voor Rijkswaterstaat (RWS)


De belangrijkste ruimten zijn de twee bedienruimten voor de Verkeerscentrale Zuid-Nederland (VCZN) en de landelijk opererende Service-Desk (SDD), waar 24 uur per dag en 7 dagen per week middels grote beeldschermen alle verkeerswegen in Zuid-Nederland en de bijbehorende technische infrastructuur in heel Nederland bekeken en gecontroleerd wordt door in totaal 24 wegverkeersleiders.
Bij calamiteiten is opperste concentratie van groot belang. Aan deze ruimten worden daarom hoge eisen gesteld wat betreft beveiliging, toegangscontrole, flexibiliteit, klimaat, verlichting, akoestiek en brandcompartimentering.
Een belangrijke opgave was het zodanig situeren van deze ruimten, dat een heldere, werkbare logistiek bereikt wordt, in combinatie met een logische zonering van de verschillende veiligheidscompartimenten.

Er is getracht om, ondanks de hoge toegankelijkheids- en veiligheidseisen, een zo open mogelijke ruimtelijke indeling te ontwerpen, die visueel contact tussen de medewerkers onderling mogelijk maakt. In samenwerking met interieurarchitecte Christel van der Kuylen is in de uitwerking van het interieur gezocht naar een sfeer, waarbij typische aspecten van verkeer en techniek gecombineerd worden met een huiselijke verblijfskwaliteit.
opdracht ontwerp